به گزارش خبرآنلاین، علیرضا معزی در توئیتی در حساب کاربری خود نوشت؛ شیوع کرونا در جهان دیدارهای دیپلماتیک را به گفتگوهای تلفنی و ویدئو کنفرانسی محدود کرده بود. امروز رئیس جمهور روحانی پس از ۴ ماه از آخرین دیدارش با مقام خارجی، ۵ سفیر را برای تقدیم استوارنامه ، ملاقات کرد. ۲۷۲۷

به گزارش خبرآنلاین، علیرضا معزی در توئیتی در حساب کاربری خود نوشت؛ شیوع کرونا در جهان دیدارهای دیپلماتیک را به گفتگوهای تلفنی و ویدئو کنفرانسی محدود کرده بود. امروز رئیس جمهور روحانی پس از ۴ ماه از آخرین دیدارش با مقام خارجی، ۵ سفیر را برای تقدیم استوارنامه ، ملاقات کرد.

۲۷۲۷