روزنامه دنیای اقتصاد فهرست قیمت خودروهای ساخت کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا را منتشر کرده است.

۲۳۳۰۲