شاخص کل بورس امروز دوشنبه (۹ تیر) با اُفت ۲۰ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۷۲۱ واحدی شد. نمادهای فملی، فولاد، فارس، وغدی، حکشتی و ومعادن بیشترین تاثیر منفی و شپنا بیشترین تاثیرمثبت را بر شاخص کل  بورس  گذاشته اند. نمادهای تاثیرگذار بورس را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید: نماد […]

شاخص کل بورس امروز دوشنبه (۹ تیر) با اُفت ۲۰ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۷۲۱ واحدی شد.

نمادهای فملی، فولاد، فارس، وغدی، حکشتی و ومعادن بیشترین تاثیر منفی و شپنا بیشترین تاثیرمثبت را بر شاخص کل  بورس  گذاشته اند.

نمادهای تاثیرگذار بورس را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

فملی

۲۷.۱۷۰

۲۹۰۱.۸۹

فولاد

۱۴.۹۳۰

۲۵۹۵.۶۲

فارس

۲۱.۹۸۰

۲۴۰۲.۰۴

شپنا

۲۵.۳۳۰

۱۶۵۲.۳

وغدیر

۱۴.۵۱۰

۱۲۲۴.۶۴

حکشتی

۳۷.۸۴۰

۱۱۵۸.۳۵

ومعادن

۱۶.۰۸۰

۱۰۳۷.۵۴

همچنین شاخص کل فرابورس نیز امروز  با اُفت ۲۰۳  واحدی وارد کانال پانزده هزار و ۸۵۹ واحدی شد. ارزش بازار ۱۰.۳۹۶ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۱۱.۱۰۸ میلیارد ریال و حجم معاملات ۶۹۴.۶۸۰ میلیارد سهم است.

تاثیرگذارترین نمادهای فرابورس را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

نماد

قیمت پایانی

تاثیر

ذوب

۸.۲۹۴

۳۹.۴۹

صبا

۲۷.۸۵۷

۳۲.۰۵

زاگرس

۱۶۴.۲۶۴

۳۱.۳۶

کگهر

۴۵.۶۲۳

۲۳.۴۱

شگویا

۱۴.۹۵۱

۲۲.۹۱

هرمز

۱۳.۵۴۸

۲۱.۲

دماوند

۷۱.۱۰۹

۱۴.۳۹

۲۲۳۲۲۵