انقلاب اسلامی ایران در بطن و ماهیت خود حامل ارزشهای بنیادین انسانی و اخلاقی بوده است و اساسا بر همین مبنا به پیروزی رسید این انقلاب هدف خود را آسایش دنیا و سعادت آخرت انسان قرار داد و یگانه رمز موفقیت و پیرزوی انقلاب رعایت کامل حقوق و کرامت و منزلت مردم می باشد. شاکله […]

انقلاب اسلامی ایران در بطن و ماهیت خود حامل ارزشهای بنیادین انسانی و اخلاقی بوده است و اساسا بر همین مبنا به پیروزی رسید این انقلاب هدف خود را آسایش دنیا و سعادت آخرت انسان قرار داد و یگانه رمز موفقیت و پیرزوی انقلاب رعایت کامل حقوق و کرامت و منزلت مردم می باشد.

شاکله #انقلاب_اسلامی بر حضور و مشارکت مردم قرار گرفته است و بر همین اساس مقام معظم رهبری پایبندی به مبانی و آرمان های انقلاب، پایبندی به استقلال همه جانبه کشور،دشمن شناسی و تقوای دینی و سیاسی را از شاخص های انقلابی بودن برشمردند که همه شاخص های انقلابی گری فوق بر مدار #مردمسالاری واقع شده است و به همین دلیل دشمن از همان بدو پیروزی انقلاب، ایجاد عدم اعتماد عمومی به مسئولین و ایجاد انشقاق و گسستگی میان مردم و حاکمیت را از طریق نفوذ دادن عوامل خود به مراکزی که ارتباط مستقیمی به رضایت و اعتماد عمومی دارد در دستور کار قرار داد.

پس از چهاردهه پیروزی انقلاب اسلامی، امروزه شاهد هستیم نفوذ #نااهلان و #نامحرمان در انقلاب با شکل و شمایل انقلابیگری چه در پوشش #اصولگرایی و چه در جامه #اصلاح_طلبی، با هدف قرار دادن عزت و عظمت انقلاب اسلامی و با افراط گرایی و تندروی و سردادن شعارهای پررنگ و لعاب و عوامفریبانه و پوپولیستی درصدد امحای ارزشهای انقلاب اسلامی هستند. 

خروج از شاخص های مورد نظر امام و رهبری حتی با سوابق و ظواهر انقلابی از مصادیق بارز فقدان اهلیت نسبت به انقلاب اسلامی و حقوق مردم است. آنچه اکنون سبب رنجش و دلخوری مردم تا آن میزان شده است که عدم حضور حداکثری و موثر در انتخابات را بر تعیین سرنوشت خویش و حق قانونی و ملی خود ترجیح می دهند، جولان #رادیکالیسم و بی توجهی به بدیهی ترین نیازها و مطالبات شهروندی و اجتماعی مردم به ویژه کرامت و منزلت آنها و عدم توجه به مشکلات اقتصادی اعم از معیشت و اشتغال و مسکن  است که در منازعات قدرت طلبانه و منفعت جویانه مدعیان حکمرانی قربانی شده و در نتیجه مردم حضور و عدم حضور خویش در مشارکت های اجتماعی را یکسان تلقی می کنند. 

باید با شجاعت و بصیرت، نسبت به #نفوذ واقعی و موریانه وار دشمن در مراکز تصمیم گیری که برای بقایشان سودای #آشوب و بلوا در سر می پرورانند  دقت داشت و انقلاب اسلامی را از چنبره و فتنه نااهلان و نامحرمان نجات داد. نااهلان پرمدعا و بی محتوا همان مفسدانی هستند که اقدام به مفسده در انقلاب اسلامی کرده اند و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری تنها راه مبارزه با #فساد، قطع دست مفسد می باشد.