به گزارش خبرآنلاین، محمود واعظی، رئیس دفتر رییس جمهور، در حساب توییتری خود نوشت: «آمریکا به خود اجازه می‌دهد روسیه و چین و دیگر کشورها را برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت تهدید کند. استقلال سیاسی، حاکمیت کشورها و شعور جامعه بین‌المللی بازیچه یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی نیست.» ۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین، محمود واعظی، رئیس دفتر رییس جمهور، در حساب توییتری خود نوشت: «آمریکا به خود اجازه می‌دهد روسیه و چین و دیگر کشورها را برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت تهدید کند. استقلال سیاسی، حاکمیت کشورها و شعور جامعه بین‌المللی بازیچه یک‌جانبه‌گرایی آمریکایی نیست.»

۲۷۲۱۵